SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Wojewodzianka
ul.Drukarska 34 • 53-312 Wrocław
668-188-474
sekretariat@wojewodzianka.pl
TEL:71 367-43-31
Do góry

Remonty

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wojewodzianka" Wrocław, ul. Drukarska 34

OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY

 

 na realizację następujących zadań:

 

zad. 1 - Wykonanie usług kominiarskich, tj. sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych, mieszkalno - usługowych i biurowych, administrowanych przez Spółdzielnię,

 

zad. 2 - Wymiana okien klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Wielkiej 33-45 we Wrocławiu.

 

 

 

Wadium: 1 200,00 zł dla każdego z zadań, płatne na konto Spółdzielni w PKO BP III Centrum we Wrocławiu nr 03 1020 5242 0000 2302 0018 0489.

Ofertę w zamkniętej kopercie, oznaczonej hasłem: "Usługi kominiarskie - zad. 1"; "Wymiana okien - zad. 2" należy złożyć do 18.04.2019 r. w sekretariacie Spółdzielni, pok. nr 3, do godz. 9:30.

Część jawna przetargu odbędzie się 18.04.2019 r. w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 3 od godz. 10:00.

   

Szczegółowe warunki przetargu dostępne są na niniejszej stronie; można je również odebrać w budynku Zarządu Spółdzielni, ul. Drukarska 34, pok. nr 1, tel. 71 367 43 31, wew. 13.

Zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta, negocjacji uzupełniających, jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

 

 

 

 
 
Powered by Phoca Download