SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Wojewodzianka
ul.Drukarska 34 • 53-312 Wrocław
668-188-474
sekretariat@wojewodzianka.pl
TEL:71 367-43-31
Do góry

Remonty

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wojewodzianka" Wrocław, ul. Drukarska 34

OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY

 

 na realizację następujących zadań:

 

zad. 1 - Wymiana 4 pionów wodnych i 4 pionów kanalizacyjnych wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym 4-kondygnacyjnym przy ul. Powstańców Śląskich 183-183a we Wrocławiu,

 

zad. 2 - Wymiana wodomierzy mieszkaniowych w budynkach mieszkalnych SM "Wojewodzianka",

 

zad. 3 - Przeprowadzenie przeglądów elektrycznych pięcioletnich w zasobach SM "Wojewodzianka",

 

zad. 4 - Pielęgnacja zieleni na terenach zarządzanych przez SM "Wojewodzianka.

 

Wadium: 5 000,00 zł (zad. 2, 3), 2 000,00 zł (zad. 1, 4) płatne na konto Spółdzielni w PKO BP III Centrum we Wrocławiu nr 03 1020 5242 0000 2302 0018 0489.

Ofertę w zamkniętej kopercie, oznaczonej hasłem: "Wymiana pionów - zad. 1"; "Wymiana wodomierzy - zad. 2"; "Przeglądy elektryczne pięcioletnie - zad. 3"; "Pielęgnacja zieleni - zad. 4" należy złożyć do 04.03.2019 r. w sekretariacie Spółdzielni, pok. nr 3, do godz. 9:30.

Część jawna przetargu odbędzie się 04.03.2019 r. w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 3 od godz. 10:00.

   

Szczegółowe warunki przetargu dostępne są na niniejszej stronie; można je również odebrać w budynku Zarządu Spółdzielni, ul. Drukarska 34, pok. nr 1, tel. 71 367 43 31, wew. 13.

Zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta, negocjacji uzupełniających, jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

 

 

 

 
 
Powered by Phoca Download