SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Wojewodzianka
ul.Drukarska 34 • 53-312 Wrocław
668-188-474
sekretariat@wojewodzianka.pl
TEL:71 367-43-31
Do góry

Lokale użytkowe

Data:
8 kwietnia 2019

Numer ewidencyjny lokalu użytkowego: 07-12-000-293.

Miejsce, termin i czas aukcji: przetarg odbędzie się w dniu 10 maja 2019 roku o godzinie 1000 w siedzibie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Wojewodzianka” ul. Drukarska 34, 53-312 we Wrocławiu, pokój nr 3, I piętro.

Cena wywołania: 800,00 zł.

Wysokość postąpienia: 80,00 zł.

Wadium: 800,00 zł - stawający do aukcji obowiązany jest, w terminie do 07 maja 2019 roku wpłacić przelewem na konto Spółdzielni PKO BP III O/Wrocław 03 1020 5242 0000 2302 0018 0489 wadium. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Spółdzielni. Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Spółdzielni.

 
Data:
8 kwietnia 2019

Numer ewidencyjny lokalu użytkowego: 07-12-000-373.

Miejsce, termin i czas aukcji: przetarg odbędzie się w dniu 10 maja 2019 roku o godzinie 1100 w siedzibie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Wojewodzianka” ul. Drukarska 34, 53-312 we Wrocławiu, pokój nr 3, I piętro.

Cena wywołania: 800,00 zł.

Wysokość postąpienia: 80,00 zł.

Wadium: 800,00 zł - stawający do aukcji obowiązany jest, w terminie do 07 maja 2019 roku wpłacić przelewem na konto Spółdzielni PKO BP III O/Wrocław 03 1020 5242 0000 2302 0018 0489 wadium. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Spółdzielni. Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Spółdzielni.

 
Data:
7 kwietnia 2019

Numer ewidencyjny lokalu użytkowego: 07-12-000-449.

Miejsce, termin i czas aukcji: przetarg odbędzie się w dniu 10 maja 2019 roku o godzinie 1030 w siedzibie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Wojewodzianka” ul. Drukarska 34, 53-312 we Wrocławiu, pokój nr 3, I piętro.

Cena wywołania: 800,00 zł.

Wysokość postąpienia: 80,00 zł.

Wadium: 800,00 zł - stawający do aukcji obowiązany jest, w terminie do 07 maja 2019 roku wpłacić przelewem na konto Spółdzielni PKO BP III O/Wrocław 03 1020 5242 0000 2302 0018 0489 wadium. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Spółdzielni. Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Spółdzielni.

 
Data:
6 marca 2019
 
 
 
Powered by Phoca Download