SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Wojewodzianka
ul.Drukarska 34 • 53-312 Wrocław
668-188-474
sekretariat@wojewodzianka.pl
TEL:71 367-43-31

W związku z podwyżką o 10,9 % ceny za ciepło wprowadzoną przez Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., Zarząd Spółdzielni uchwałą nr 100/2012 z dnia 09.10.2012 r. podwyższa o 7,14 % opłaty na pokrycie kosztów niezależnych od Spółdzielni.

Zmiana obowiązuje od 01.11.2012 r.