SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Wojewodzianka
ul.Drukarska 34 • 53-312 Wrocław

Dane kontaktowe

TEL: 71 367-43-32
bok@wojewodzianka.pl
TEL: 71 367-43-31
sekretariat@wojewodzianka.pl
PKO BP SA III O/Centrum we Wrocławiu

03 1020 5242 0000 2302 0018 0489

sekretariat@wojewodzianka.pl

Szanowni Członkowie,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Wojewodzianka” Informuje, że na Zebraniach Członków wszystkich Osiedli, które odbyły się w listopadzie i w grudniu 2022 r. nie doszło do wyboru Rad Osiedli na kolejną kadencję.

Jednocześnie przypominamy, że istnieje możliwość ponownego powołania Rad Osiedli. W tym celu, należy do Spółdzielni złożyć pisemny wniosek poparty 20 podpisami Członków danego Osiedla. Zarząd w terminie 4 tygodni od wpłynięcia wniosku zobowiązany jest do zorganizowania Nadzwyczajnego Zebrania Członków Osiedla. Podkreślamy jednak, że do wyboru Rady Osiedla konieczna jest również frekwencja na zebraniu. Zakres działania Rady Osiedla określa Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Wojewodzianka”.