SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Wojewodzianka
ul.Drukarska 34 • 53-312 Wrocław

Dane kontaktowe

TEL: 71 757 69 50
bok@wojewodzianka.pl
TEL: 71 757 69 44
sekretariat@wojewodzianka.pl
PKO BP SA III O/Centrum we Wrocławiu

03 1020 5242 0000 2302 0018 0489

sekretariat@wojewodzianka.pl

W związku z podjęciem przez Zarząd SM „Wojewodzianka” Uchwały zatwierdzającej REGULAMIN wjazdu na teren nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej „Wojewodzianka” ograniczonej szlabanami Spółdzielnia zawiadamia Mieszkańców nieruchomości nr 7, że od dnia 20.11.2023 r. szlaban umożliwiający wjazd na teren nieruchomości zostanie otwarty, w celu przeprowadzenia inwentaryzacji urządzeń do otwierania szlabanu.

Inwentaryzacja ma na celu:

  1. uporządkowanie ilości urządzeń służących do otwierania szlabanów dla uprawnionych użytkowników,
  2. ustalenie wysokości opłaty za korzystanie z prawa wjazdu na teren nieruchomości ograniczonej szlabanami, wynikającej z kosztów ponoszonych przez Spółdzielnię na utrzymanie sprawności urządzeń w tym m.in. kosztów konserwacji, rozbudowy systemu, montażu monitoringu, wykonywania niezbędnych napraw czy usuwania skutków wandalizmu.

Mieszkańcy posiadający piloty umożliwiające otwarcie szlabanu proszeni są o zgłaszanie się do Spółdzielni do Biura Obsługi Klienta w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.12.2023 r. w celu wprowadzenia urządzeń do systemu.

Po 08.12.2023 r. szlabany zostaną ponownie uruchomione, a urządzenia niewprowadzone do systemu zostaną dezaktywowane.

W celu aktywacji pilota po 01.12.2023 r. koszty związane z wprowadzeniem urządzeń do systemu obciążać będą Mieszkańców. Koszt aktywacji urządzenia – 30,75 zł.