SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Wojewodzianka
ul.Drukarska 34 • 53-312 Wrocław
668-188-474
sekretariat@wojewodzianka.pl
TEL:71 367-43-31

W związku z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany taryfy dla paliw gazowych PGNiG o obniżeniu ceny za paliwo gazowe i oplaty abonamentowej - Zarząd S.M. "Wojewodzianka" podjął w dniu 15.01.2013 r. uchwałę nr 6/2013 o obniżeniu opłaty za centralne ogrzewanie do wysokości 3,93 zł/m2 i podgrzenie wody do wysokości 14,95 zł/m3.

Uchwała obowiązuje od dnia 01.02.2013 r.

Dotyczy budynku przy ul. Powiewnej 7-11 i Burzowej 9.