SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Wojewodzianka
ul.Drukarska 34 • 53-312 Wrocław

Dane kontaktowe

TEL: 71 757 69 50
bok@wojewodzianka.pl
TEL: 71 757 69 44
sekretariat@wojewodzianka.pl
PKO BP SA III O/Centrum we Wrocławiu

03 1020 5242 0000 2302 0018 0489

sekretariat@wojewodzianka.pl

Remonty

 

  

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wojewodzianka" Wrocław, ul. Drukarska 34 

OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY

na realizację następującego zadania:

 Konserwacja i częściowa wymiana elementów drewnianych podbitki dachu ciągu budynków przy:

zad. 1 ul. Powiewnej 1-5, 7-11, Skarbowców 39-43, Gradowej 2-12, 14-20 i Burzowej 9-15,

zad. 2 ul. Gradowej 5-13.

 

Szczegółowe warunki przetargów dostępne są na stronie www.wojewodzianka.pl; można je również odebrać w budynku Zarządu Spółdzielni przy ul. Drukarskiej 34, pok. nr 8, tel. 71 367-43-31 wew. 18.

Wadium: 2 000,00 zł (zad. 1), 1 000,00 zł (zad. 2), płatne na konto Spółdzielni w PKO BP III Oddział Centrum we Wrocławiu nr 03 1020 5242 0000 2302 0018 0489.

Ofertę w zamkniętej kopercie, oznaczoną hasłem: "Konserwacja elementów drewnianych - zad. ..." należy złożyć do 04.10.2023 r. do godz. 09:30 w sekretariacie Spółdzielni, pok. nr 3.

Część jawna przetargu odbędzie się 04.10.2023 r. w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 3, od godz. 10:00.

Zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta, negocjacji uzupełniających, jak również unieważnienia przetargów bez podania przyczyny.

 

 
 
Powered by Phoca Download