SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Wojewodzianka
ul.Drukarska 34 • 53-312 Wrocław

Dane kontaktowe

TEL: 71 757 69 50
bok@wojewodzianka.pl
TEL: 71 757 69 44
sekretariat@wojewodzianka.pl
PKO BP SA III O/Centrum we Wrocławiu

03 1020 5242 0000 2302 0018 0489

sekretariat@wojewodzianka.pl

Remonty

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wojewodzianka” Wrocław, ul. Drukarska 34

OGŁASZA PRZETARGI OFEROWE NIEOGRANICZONE

na realizację następujących zadań:

 

zad. 1 Remont łazienki w budynku usługowo - handlowym przy ul. Drukarskiej 36 we Wrocławiu.

zad. 2 Remont schodów zewnętrznych na wysokości klatki schodowej nr 116 budynku mieszkalno - usługowego przy ul. Powstańców Śląskich we Wrocławiu.

zad. 3 Modernizacja przewodów kominowych zgodnie z zaleceniami PINB w budynkach mieszkalnych:

3.1 ul. Powiewna 2-6, Skarbowców 45-51, Zefirowa 1-9 we Wrocławiu,

3.2 ul. Burzowa 1-7, Powiewna 8-12, Zefirowa 9-15 we Wrocławiu.

zad. 4 Roboty ogólnobudowlane związane z dostosowaniem budynku mieszkalnego przy ul. Powstańców Śląskich 169A we Wrocławiu do zaleceń PINB.

 

Szczegółowe warunki przetargu dostępne są na stronie www.wojewodzianka.pl; można je również odebrać w budynku Zarządu Spółdzielni przy ul. Drukarskiej 34, pok. nr 8, tel. 71 367-43-31 wew. 18.

Wadium: 1 500,00 zł (zad. 1, 4), 3 000,00 zł (zad. 2), 4 500,00 zł (zad. 3) płatne na konto Spółdzielni w PKO BP III Oddział Centrum Wrocław 03 1020 5242 0000 2302 0018 0489.

Ofertę w zamkniętej kopercie, oznaczonej hasłem: "Remont łazienki - zad. 1"; "Remont schodów zewnętrznych - zad. 2"; "Modernizacja przewodów kominowych - zad. ..."; "Roboty ogólnobudowlane - zad. 4" należy złożyć do 19.07.2024 r. w Biurze Obsługi Klienta Spółdzielni do godz. 09:30.

Części jawne przetargów odbędą się 19.07.2024 r. w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 2 od godz. 10:00.

Zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta, negocjacji uzupełniających, jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 
 
Powered by Phoca Download