SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Wojewodzianka
ul.Drukarska 34 • 53-312 Wrocław
668-188-474
sekretariat@wojewodzianka.pl
TEL:71 367-43-31
 
Członek Zarządu przyjmuje członków Spółdzielni w każdy czwartek tygodnia w Zarządzie Spółdzielni pokój nr 3.
 
Godziny przyjęć 1400 – 1630.
 

Walne Zgromadzenie w dniu 10 i 11.05.2018 r. udzieliło absolutorium całemu Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej "Wojewodzianka" we Wrocławiu w składzie:

SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI
od dnia 01.01.2019 r. 

 mgr Andrzej Pyziołek  Prezes Zarządu
 mgr inż. Małgorzata Koba  z-ca Prezesa Zarządu
 mgr Dominika Pawlukowicz  Członek Zarządu
 inż. Maria Kuś  Członek Zarządu

  

SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI
od dnia 01.06.2018 r. 

 mgr Andrzej Pyziołek  Prezes Zarządu
 mgr inż. Małgorzata Koba  z-ca Prezesa Zarządu
 mgr Anna Włodarska  Członek Zarządu
 inż. Maria Kuś  Członek Zarządu

 

SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI
od dnia 04.07.2014 r. 

 mgr inż. Zbigniew Zieliński  Prezes Zarządu
 mgr inż. Małgorzata Koba  z-ca Prezesa Zarządu
 mgr Anna Włodarska  Członek Zarządu
 inż. Józef Mielniczenko  Członek Zarządu