SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Wojewodzianka
ul.Drukarska 34 • 53-312 Wrocław

Dane kontaktowe

TEL: 71 367-43-32
bok@wojewodzianka.pl
TEL: 71 367-43-31
sekretariat@wojewodzianka.pl
PKO BP SA III O/Centrum we Wrocławiu

03 1020 5242 0000 2302 0018 0489

sekretariat@wojewodzianka.pl

ZGŁASZANIE AWARII W GODZINACH PRACY SPÓŁDZIELNI
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15.

Biuro Obsługi Klienta - 71 367 43 32

ZGŁASZANIE AWARII
Po godzinach pracy Spółdzielni i w dni wolne

- centralne ogrzewanie  993  
 - domofony  785 550 990
w godz. od 8:00 do 16:00 (dni robocze)
- anteny TV  71 723 78 95 w godz. od 8:00 do 16:00 (dni robocze)
- elektryczne  507 798 268  
- wodno - kanalizacyjne  71 348 53 14  
Pogotowie dźwigowe CAŁODOBOWE 

od 7:00 do 22:00  

od 22:00 do 7:00  

 603 577 516

 603 208 787

 

 

TELEFONY ALARMOWE

Numer alarmowy - obowiązuje w całej Unii Europejskiej 112
Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Pożarna 998
Policja 997
Straż Miejska 986
Pogotowie Gazowe 992
Pogotowie Energetyczne 991
 Pogotowie Wod. - kan. 994
Centrum Zarządzania Kryzysowego 71 340 70 55