SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Wojewodzianka
ul.Drukarska 34 • 53-312 Wrocław

Dane kontaktowe

TEL: 71 757 69 50
bok@wojewodzianka.pl
TEL: 71 757 69 44
sekretariat@wojewodzianka.pl
PKO BP SA III O/Centrum we Wrocławiu

03 1020 5242 0000 2302 0018 0489

sekretariat@wojewodzianka.pl

W związku z decyzjami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr:

  • WRE.4211.60.9.2021.DK w sprawie zatwierdzenia nowej taryfy TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. dla energii elektrycznej (G11) w zakresie obrotu energią elektryczną

  • WRE.4211.59.7.2021.DK w spr. zatwierdzenia nowej taryfy TAURON Dystrybucja S.A. dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji zmianie ulegną dotychczasowe stawki za dostarczanie energii elektrycznej

  • DRG-2.4212.61.2021.KGa w spr. zatwierdzenia nowej taryfy PGNiG w zakresie obrotu paliwami

  • DRG-2.4212.52.2021.AIK w spr. zatwierdzenia nowej taryfy PSG Sp. z o.o. w zakresie usług dystrybucji paliw gazowych zmianie ulegną dotychczas obowiązujące stawki za dostarczanie paliw gazowych

Od dnia 1 lutego 2022r. ulegną zmianie opłaty za gaz dostarczany do lokali mieszkalnych, które nie posiadają gazomierzy oraz opłaty za energię elektryczną na częściach wspólnych.

Nowe stawki zostaną Państwu indywidualnie przekazane w formie pisma zawierającego nowe opłaty za korzystanie z lokalu mieszkalnego.