SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Wojewodzianka
ul.Drukarska 34 • 53-312 Wrocław

Dane kontaktowe

TEL: 71 757 69 50
bok@wojewodzianka.pl
TEL: 71 757 69 44
sekretariat@wojewodzianka.pl
PKO BP SA III O/Centrum we Wrocławiu

03 1020 5242 0000 2302 0018 0489

sekretariat@wojewodzianka.pl

SM „Wojewodzianka” informuje, że uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia LXIII/1631/22 z dnia 22.12.2022 r. zatwierdzona została nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz metoda jej naliczania.

Opłata zmienia się z 25,50 zł/osobę na 41,24 zł/osobę.

Informujemy, również, że od 1.02.2023 r. istnieje możliwość skorzystania z ulgi przysługującej rodzinom wielodzietnym oraz posiadaczom Karty Dużej Rodziny (zgodnie z wytycznymi ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny).

Skorzystanie z ulgi jest możliwe po wcześniejszym złożeniu w Spółdzielni stosownego oświadczenia.

Oświadczenie należy składać do 15 dnia miesiąca, którego deklarowana zmiana opłaty dotyczy.

Wzrost opłaty jest niezależny od Spółdzielni i obowiązuje od 1.02.2023r.