SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Wojewodzianka
ul.Drukarska 34 • 53-312 Wrocław

Dane kontaktowe

TEL: 71 367-43-32
bok@wojewodzianka.pl
TEL: 71 367-43-31
sekretariat@wojewodzianka.pl
PKO BP SA III O/Centrum we Wrocławiu

03 1020 5242 0000 2302 0018 0489

sekretariat@wojewodzianka.pl

Lokale niewynajęte w drodze aukcji mimo dwukrotnego ogłoszenia aukcji

Lp.

Przedmiot zamówienia

Data i miejsce składania wniosków

Przeznaczenie

Stawka eksploatacyjna netto

Opłata tzw. „prawo do klucza” / kaucja

1

Lokal przy ul. Drukarskiej 47A o pow. użytkowej 50,50 m2 (pawilon).

07-12-000-391

28.04.2023 r. – Biuro Obsługi Klienta

handel / usługi

Pow. nr 1 – 32,96 zł/m2 (30,90 m2)

Pow. nr 2 – 16,47 zł/m2 (11,60 m2)

Pow. nr 4 – 13,22 zł/m2 (8,00 m2)

1 800,00 zł / 6 309,00 zł

2

Lokal przy ul. Drukarskiej 38 o pow. użytkowej 7,70 m2 (parter).

07-12-000-346

28.04.2023 r. – Biuro Obsługi Klienta

handel / usługi / biuro

Pow. nr 2 – 16,47 zł/m2

250,00 zł / 609,00 zł

3

Lokal przy ul. Powstańców Śl. 118 o pow. użytkowej 41,08 m2 (I p.).

07-12-000-436

28.04.2023 r. – Biuro Obsługi Klienta

biuro / usługi

Pow. nr 2 – 16,47 zł/m2

1 800,00 zł / 3 248,00 zł

4

Lokal biurowy przy ul. Powstańców Śl. 116 o pow. użytkowej 31,43 m2 (I p.).

07-12-000-456

28.04.2023 r. – Biuro Obsługi Klienta

biuro

Pow. nr 2 – 16,47 zł/m2

1 350,00 zł / 2 485,00 zł

5

Lokal biurowy przy ul. Powstańców Śl. 112 o pow. użytkowej 90,84 m2 (I p.).

07-12-000-442

28.04.2023 r. – Biuro Obsługi Klienta

biuro / usługi

Pow. nr 2 – 16,47 zł/m2

1 800,00 zł / 6 309,00 zł

6

Lokal biurowy przy ul. Powstańców Śl. 118 o pow. użytkowej 199,22 m2 (I p.).

07-12-000-453

28.04.2023 r. – Biuro Obsługi Klienta

biuro / usługi

Pow. nr 2 – 16,47 zł/m2

3 150,00 zł / 15 739,00 zł

Zawarcie umowy najmu następuje pod warunkiem złożenia przez wnioskodawcę kompletu dokumentów wymaganych do zawarcia umowy określonych w regulaminie zasad organizowania i przeprowadzania aukcji w celu wyłonienia najemców lokali użytkowych oraz dzierżawców terenów w Spółdzielni Mieszkaniowej „Wojewodzianka” we Wrocławiu i na zasadach określonych w regulaminie zasad najmu lokali użytkowych i dzierżawy terenów oraz ustalania czynszu najmu i czynszu dzierżawy w Spółdzielni Mieszkaniowej „Wojewodzianka” we Wrocławiu.

Lokale zwracane do Spółdzielni po rozwiązaniu umowy – zawarcie umowy w drodze aukcji

Lp.

Przedmiot zamówienia

Sposób wyłonienia najemcy

Przeznaczenie

Stawka eksploatacyjna netto

Wadium / kaucja

1

Lokal biurowy przy ul. Drukarska 38 o pow. użytkowej 129,30 m2 (I p.).

07-12-000-358

aukcja

biuro / usługi

Pow. nr 2 – 16,47 zł/m2

3 000,00 zł / 10 218,00 zł

2

Lokal biurowy przy ul. Drukarska 38 o pow. użytkowej 54,60 m2 (I p.).

07-12-000-443

aukcja

biuro / usługi

Pow. nr 2 – 16,47 zł/m2

2 000,00 zł / 4 312,00 zł

3

Lokal przy ul. Powstańców Śl. 114 o pow. użytkowej 37,48 m2 (I p.).

07-12-000-360

aukcja

biuro

Pow. nr 2 – 16,47 zł/m2

2 000,00 zł / 2 959,00 zł

Warunki aukcji określone są w regulaminie zasad organizowania i przeprowadzania aukcji w celu wyłonienia najemców lokali użytkowych oraz dzierżawców terenów w Spółdzielni Mieszkaniowej „Wojewodzianka” we Wrocławiu, a zawarcie umowy określa regulamin zasad najmu lokali użytkowych i dzierżawy terenów oraz ustalania czynszu najmu i czynszu dzierżawy w Spółdzielni Mieszkaniowej „Wojewodzianka” we Wrocławiu.