SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Wojewodzianka
ul.Drukarska 34 • 53-312 Wrocław

Dane kontaktowe

TEL: 71 757 69 50
bok@wojewodzianka.pl
TEL: 71 757 69 44
sekretariat@wojewodzianka.pl
PKO BP SA III O/Centrum we Wrocławiu

03 1020 5242 0000 2302 0018 0489

sekretariat@wojewodzianka.pl

W dniach 3 - 4 czerwca 2024 r.  odbędzie się sprawdzenie stanu technicznego instalacji gazowej w następujących budynkach mieszkalnych: 

Klatka

Data

godzina

Kontakt do osób przeprowadzających przegląd
(w godzinach przeglądu)

Drukarska 39

11.06.2024 r.

16:00

517 798 545; 511 990 779

Drukarska 41

11.06.2024 r.

16:45

517 798 545; 511 990 779

Drukarska 43

11.06.2024 r.

17:30

517 798 545; 511 990 779

Drukarska 45

11.06.2024 r.

18:30

517 798 545; 511 990 779

Drukarska 47

11.06.2024 r.

19:30

517 798 545; 511 990 779

Powstańców Śl. 112

18.06.2024 r.

16:30

517 798 545; 511 990 779

Powstańców Śl. 114

18.06.2024 r.

16:50

517 798 545; 511 990 779

Powstańców Śl. 116

18.06.2024 r.

17:10

517 798 545; 511 990 779

Powstańców Śl. 118

18.06.2024 r.

17:30

517 798 545; 511 990 779

Powstańców Śl. 120

18.06.2024 r.

17:50

517 798 545; 511 990 779

Powstańców Śl. 122

18.06.2024 r.

18:20

517 798 545; 511 990 779

Przeglądy na zlecenie Spółdzielni wykonuje firma "GAZPAR" Paweł Religa z Obornik Śląskich.

Prosimy o udostępnienie gazomierzy, przewodów, zaworów oraz odbiorników gazowych, jak również mieszkania we wskazanym terminie w celu przeprowadzenia kontroli instalacji gazowej (wymóg: art. 62 ust. 1 Prawa Budowlanego). W przypadku nieudostępnienie lokalu (mieszkania) do kontroli, obowiązek jej wykonania przechodzi na Właściciela lokalu.