SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Wojewodzianka
ul.Drukarska 34 • 53-312 Wrocław

Dane kontaktowe

TEL: 71 367-43-32
bok@wojewodzianka.pl
TEL: 71 367-43-31
sekretariat@wojewodzianka.pl
TEL: 668-188-474
sekretariat@wojewodzianka.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wojewodzianka” we Wrocławiu, ul. Drukarska 34 posiada w swoich zasobach 6 lokali użytkowych pod wynajem.

Lokale użytkowe w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Powstańców Śl. 112-122:                 

 • ul. Powstańców Śl. 112 – pomieszczenie biurowe (nr ewidencyjny 07-12-000-442) – Pomieszczenia mieszczą się w lokalu użytkowym usytuowanym na I piętrze budynku mieszkalnego przy ul. Powstańców Śląskich 112 we Wrocławiu. Pomieszczenie wyposażone jest w instalację elektryczną, centralnego ogrzewania. Część ogólnodostępna lokalu użytkowego wyposażona jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralne ogrzewanie. Powierzchnia użytkowa pomieszczeń wynosi 77,80m2 (trzy pokoje) + 16,37 m2 udział w pow. ogólnodostępnej (korytarz + pom. sanitarne). Opłata eksploatacyjna wynosi 13,25 zł/m2
  Cena wywołania: 1500,00 zł. 

  Wadium: 1500,00 zł
  Wysokość postąpienia: 150,00 zł.

  Dodatkowe opłaty:
  – 500,00 zł (netto) za jeden szyld-jednorazową (bezzwrotną) odpłatnością za umieszczenie szyldu na elewacji budynku lub innych częściach wspólnych nieruchomości,

  – 5987,00 zł kaucji tj. wysokość 3 miesięcznej stawki eksploatacyjnej czynszu należnej za lokal, powiększonej o 30% - zabezpieczenie należności wynikających z umowy najmu. 
 • ul. Powstańców Śl. 114 – pomieszczenia biurowe (nr ewidencyjny 07-12-000-354) – Pomieszczenia mieszczą się w lokalu użytkowym usytuowanym na I piętrze budynku mieszkalnego przy ul. Powstańców Śląskich 114 we Wrocławiu. Pomieszczenia wyposażone są w instalację elektryczną i centralnego ogrzewania. Część ogólnodostępna lokalu użytkowego wyposażona jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania. Powierzchnia użytkowa pomieszczeń biurowych wynosi 39,82 m2 (dwa pokoje) + 12,50 m2 udział w pow. ogólnodostępnej (korytarz + pom. socjalne i sanitarne). Opłata eksploatacyjna wynosi 13,25 zł/m2 + VAT + media.
  Cena wywołania: 2500,00 zł. 
  Wadium: 2500,00 zł 
  Wysokość postąpienia: 250,00 zł.
  Dodatkowe opłaty:
  – 500,00 zł (netto) za jeden szyld-jednorazową (bezzwrotną) odpłatnością za umieszczenie szyldu na elewacji budynku lub innych częściach wspólnych nieruchomości,
  – 3324,00 zł kaucji tj. wysokość 3 miesięcznej stawki eksploatacyjnej czynszu należnej za lokal, powiększonej o 30% - zabezpieczenie należności wynikających z umowy najmu. 
 • ul. Powstańców Śl. 114 – pomieszczenia biurowe (nr ewidencyjny 07-12-000-437) – Pomieszczenia mieszczą się w lokalu użytkowym usytuowanym na I piętrze budynku mieszkalnego przy ul. Powstańców Śląskich 114 we Wrocławiu. Pomieszczenia wyposażone są w instalację elektryczną i centralnego ogrzewania. Część ogólnodostępna lokalu użytkowego wyposażona jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania. Powierzchnia użytkowa pomieszczeń biurowych wynosi 30,40 m2 (dwa pokoje) + 9,48 m2 udział w pow. ogólnodostępnej (korytarz + pom. socjalne i sanitarne). Opłata eksploatacyjna wynosi 13,25 zł/m2 + VAT + media.
  Cena wywołania: 2000,00 zł. 
  Wadium: 2000,00 zł 
  Wysokość postąpienia: 200,00 zł.
  Dodatkowe opłaty:
  – 500,00 zł (netto) za jeden szyld-jednorazową (bezzwrotną) odpłatnością za umieszczenie szyldu na elewacji budynku lub innych częściach wspólnych nieruchomości,
  – 2533,00 zł kaucji tj. wysokość 3 miesięcznej stawki eksploatacyjnej czynszu należnej za lokal, powiększonej o 30% - zabezpieczenie należności wynikających z umowy najmu. 
 • ul. Powstańców Śl. 114 – pomieszczenie biurowe (nr ewidencyjny 07-12-000-360) – Pomieszczenie mieści się w lokalu użytkowym usytuowanym na I piętrze budynku mieszkalnego przy ul. Powstańców Śląskich 114 we Wrocławiu. Pomieszczenie wyposażone jest w instalację elektryczną i centralnego ogrzewania. Część ogólnodostępna lokalu użytkowego wyposażona jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania. Powierzchnia użytkowa pomieszczenia biurowego wynosi 30,40 m2 (dwa pokoje) + 9,48 m2 udział w pow. ogólnodostępnej (korytarz + pom. socjalne i sanitarne). Opłata eksploatacyjna wynosi 13,25 zł/m2+ VAT + media
  Cena wywołania: 2000,00 zł. 
  Wadium: 2000,00 zł 
  Wysokość postąpienia: 200,00 zł.
  Dodatkowe opłaty:
  – 500,00 zł (netto) za jeden szyld-jednorazową (bezzwrotną) odpłatnością za umieszczenie szyldu na elewacji budynku lub innych częściach wspólnych nieruchomości,

  – 2533,00 zł kaucji tj. wysokość 3 miesięcznej stawki eksploatacyjnej czynszu należnej za lokal, powiększonej o 30% - zabezpieczenie należności wynikających z umowy najmu.
 • ul. Powstańców Śl. 116 – pomieszczenie biurowe (nr ewidencyjny 07-12-000-456) – Pomieszczenie mieści się w lokalu użytkowym usytuowanym na I piętrze budynku mieszkalnego przy ul. Powstańców Śląskich 116 we Wrocławiu. Pomieszczenie wyposażone jest w instalację elektryczną i centralnego ogrzewania. Część ogólnodostępna lokalu użytkowego wyposażona jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania. Powierzchnia użytkowa pomieszczenia biurowego wynosi 16,70 m2 (jeden pokój) + 15,98 m2 udział w pow. ogólnodostępnej (korytarz + pom. socjalne i sanitarne). Opłata eksploatacyjna wynosi 13,25 zł/m2 + VAT + media.+ VAT + media.
  Cena wywołania: 1500,00 zł. 
  Wadium: 1500,00 zł 
  Wysokość postąpienia: 150,00 zł.
  Dodatkowe opłaty:
  – 500,00 zł (netto) za jeden szyld-jednorazową (bezzwrotną) odpłatnością za umieszczenie szyldu na elewacji budynku lub innych częściach wspólnych nieruchomości,
  – 2077,00 zł kaucji tj. wysokość 3 miesięcznej stawki eksploatacyjnej czynszu należnej za lokal, powiększonej o 30% - zabezpieczenie należności wynikających z umowy najmu.

Lokal użytkowy w pawilonie usługowym przy ul. Drukarskiej 36:

 • ul. Drukarska 36 – pomieszczenia biurowe (nr ewidencyjny 07-12-000-461) – Pomieszczenia mieszczą się w lokalu użytkowym usytuowanym na I piętrze pawilonu handlowego przy ul. Drukarskiej 36 we Wrocławiu. Pomieszczenia wyposażone są w instalację elektryczną, centralnego ogrzewania, klimatyzację. Część ogólnodostępna lokalu użytkowego wyposażona jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralne ogrzewaniu. Powierzchnia użytkowa pomieszczeń biurowych wynosi 48,50 m2 (trzy pokoje) + 33,08 m2 udział w pow. ogólnodostępnej (korytarz + pom. socjalne i sanitarne). Opłata eksploatacyjna wynosi 13,25 zł/m2 + VAT + media.
  Cena wywołania: 1500,00 zł. 
  Wadium: 1500,00 zł 
  Wysokość postąpienia: 150,00 zł.
  Dodatkowe opłaty:
  – 500,00 zł (netto) za jeden szyld-jednorazową (bezzwrotną) odpłatnością za umieszczenie szyldu na elewacji budynku lub innych częściach wspólnych nieruchomości,
  – 5186,00 zł kaucji tj. wysokość 3 miesięcznej stawki eksploatacyjnej czynszu należnej za lokal, powiększonej o 30% - zabezpieczenie należności wynikających z umowy najmu.

Nabór najemców lokali użytkowych stanowiących własność Spółdzielni odbywa się w drodze postępowania publicznego polegającego na ogłoszeniu przetargu ustnego – aukcji.

Przedmiotem aukcji jest licytacja kwoty dającej prawo używania lokalu użytkowego na zasadzie najmu (tzw. prawo o klucz) w SM „Wojewodzianka” we Wrocławiu.

Regulamin aukcji i regulamin zawierania umów dostępne są na stronie www.wojewodzianka.pl w zakładce „PRZETARGI – LOKLE UŻYTKOWE”.

Chętnych do wynajęcia lokalu prosimy o składanie pisemnych oświadczeń, że przystąpią do ogłoszonej aukcji.

Dodatkowych informacji można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 71 367 43 31 wew. 19. lub 71 367 43 32.

UWAGA 
Do ofert wymagane będzie dołączenie między innymi: zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami w stosunku do ZUS i US, wydane w miesiącu poprzedzającym datę złożenia oferty.